Профил на купувача

Договаряне без предварителна покана за участие

14.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Образци на документи ]

29.08.2016 [ Протокол 1 ]

29.08.2016 [ Протокол договаряне ]

29.08.2016 [ Доклад ]

29.08.2016 [ Решение за прекратяване ]

Доставка на материали за котлоагрегати - 12004

16.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

22.06.2016 [ Уточнение ]

24.06.2016 [ Разяснение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

15.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12004-1 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-4]

10.09.2016 [ Договор 12004-5 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-6 ]

10.09.2016 [ Договор 12004-7]

10.09.2016 [ Договор 12004-12]

10.11.2016 [ Анекс към договор 12004-2 ]

10.11.2016 [ Обявление за изменение ЗОП 12004-2 ]

09.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-1 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-3 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-5 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-6 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-7 ]

24.10.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-12 ]

15.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12004-2 ]

Доставка на материали и консумативи за изграждане на клетки на депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел" ЕАД по осем обособени позиции.

Разяснение 1 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

9.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

30.06.2016 [ Решение ]

04.07.2016 [ Протокол 1 ]

04.07.2016 [ Протокол 2 ]

06.07.2016 [ Протокол 3 ]

14.07.2016 [ Протокол 4 ]

06.07.2016 [ Съобщение ]

08.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Решение ]

19.07.2016 [ Протокол ]

10.09.2016 [ Договор 12003-2 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-3 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-4 ]

10.09.2016 [ Договор 12003-5 ]

12.09.2016 [ Договор 12003-7 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-2 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-3 ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 12003-4 ]

Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на Брикел

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

10.09.2016 [ Договор ]

Извършване на автотранспортни услуги - специализиран превоз на работниците и служителите на Брикел ЕАД

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Протоколи и решение

19.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Покана

31.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Доклад и решение

10.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Договор

15.07.2016 [ Свали документацията на своя компютър ]

14.05.2018 [ Обявление за създаване ]

14.05.2018 [ Решение за откриване ]

14.05.2018 [ Документация ]

14.05.2018 [ Образци на документи ]

14.05.2018 [ espd hr stoki ]

06.07.2018 [ Протокол 1 - Брадърс Комерс ]

06.07.2018 [ Протокол 2 - Хлебозавод Хасково ]

06.07.2018 [ Протокол 3 - Хлебопроизводство ]

06.07.2018 [ Решение за включване на Хлебопроизводство ]

31.07.2018 [ Протокол__4_Хлебозавод]

31.07.2018 [Протокол__5_Брадърс_комерс ]

31.07.2018 [Протокол__6__Нолев_Логистик ]

31.07.2018 [Протокол__7_Уикенд ]

31.07.2018 [Решение_вкл._Брадърс_комерс ]

31.07.2018 [Решение_вкл._Уикенд ]

31.07.2018 [Решение_за_вкл__Хлебозавод ]

17.08.2018 [Протокол__8_Нолев_Логистик ]

17.08.2018 [Решение_за_вкл._Нолев_Логисгик ]

12.09.2018 [ Протокол 9 - Саби 4 ]

12.09.2018 [ Решение за включване - Саби 4 ]

 

„Доставка на хранителни продукти”, с реф. № КС 01-2018-01

13.09.2018 [ Решение за откриване ]

13.09.2018 [ Покани за представяне на оферти ]

13.09.2018 [ Документация ]

13.09.2018 [ Образци на документи ]

22.10.2018 [ Протокол 1 ]

23.10.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения и договаряне ]

31.10.2018 [ Протокол 2 ]

31.10.2018 [ Протоколи договаряне ]

31.10.2018 [ Протокол 3 ]

31.10.2018 [ Окончателен доклад ]

31.10.2018 [ Решение изпълнител ]

28.06.2017 [ Решение ]

28.06.2017 [ Обявление ]

28.06.2017 [ Документация ]

28.06.2017 [ Образци на документи ]

17.10.2017 [ Протокол 1 - Металик ]

17.10.2017 [ Протокол 2 - СОЛ България ]

10.11.2017 [ Протокол 3 ]

10.11.2017 [ Решение за включване - Металик ]

06.02.2018 [ Протокол 4 - СОЛ България ]

06.02.2018 [ Решение - СОЛ България ]

 

„Доставка на технически газове и газови смеси”, реф. № КС-10-2017-01

06.06.2018 [ Решение ]

06.06.2018 [ Покана ]

06.06.2018 [ Документация ]

06.06.2018 [ Образци ]

08.06.2018 [ Разяснение 1 ]

20.06.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

26.07.2018 [/Протокол__1 ]

26.07.2018 [Протокол__2 ]

26.07.2018 [Протоколи_договаряне ]

26.07.2018 [Протокол__3 ]

26.07.2018 [Окончателен_доклад ]

26.07.2018 [Решение_изпълнител ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-1 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-2 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-3 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-4 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-5 ]

22.10.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]