Процедури

12.04.2018 [ Решение за откриване ]

12.04.2018 [ Обявление за откриване ]

12.04.2018 [ Документация ]

12.04.2018 [ Образци на документи ]

12.04.2018 [ Указания за полълване ]

12.04.2018 [ espd-request ]

04.05.2018 [ Разяснение 1 ]

09.05.2018 [ Разяснение 2 ]

21.06.2018 [ Протокол 1 ]

14.08.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови съобщения ]

09.10.2018 [ Протокол 2 ]

09.10.2018 [ Протокол 3 ]

09.10.2018 [ Протокол 4 ]

09.10.2018 [ Доклад ]

09.10.2018 [ Решение за изпълнител ]

09.10.2018 [ Решение за прекратяване на ОП-5 ]

26.10.2018 [ Обявление за прекратяване на ОП-5 ]

17.01.2019 [ Обявление за възложена поръчка за ОП-2 и ОП-4 ]

17.01.2019 [ Договор за ОП-2 ]

17.01.2019 [ Договор за ОП-4 ]

14.02.2019 [ Обявление за възлагане на ОП-1 и ОП-3 ]

14.02.2019 [ Договор за ОП-1 ]

14.02.2019 [ Договор за ОП-3 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-1 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-2 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-3 ]

29.07.2019 [Обявление за приключване на договор 12001-4 ]