Квалификационни системи

 

 

14.05.2018 [ Обявление за създаване ]

14.05.2018 [ Решение за откриване ]

14.05.2018 [ Документация ]

14.05.2018 [ Образци на документи ]

14.05.2018 [ espd hr stoki ]

06.07.2018 [ Протокол 1 - Брадърс Комерс ]

06.07.2018 [ Протокол 2 - Хлебозавод Хасково ]

06.07.2018 [ Протокол 3 - Хлебопроизводство ]

06.07.2018 [ Решение за включване на Хлебопроизводство ]

31.07.2018 [ Протокол__4_Хлебозавод]

31.07.2018 [Протокол__5_Брадърс_комерс ]

31.07.2018 [Протокол__6__Нолев_Логистик ]

31.07.2018 [Протокол__7_Уикенд ]

31.07.2018 [Решение_вкл._Брадърс_комерс ]

31.07.2018 [Решение_вкл._Уикенд ]

31.07.2018 [Решение_за_вкл__Хлебозавод ]

17.08.2018 [Протокол__8_Нолев_Логистик ]

17.08.2018 [Решение_за_вкл._Нолев_Логисгик ]

12.09.2018 [ Протокол 9 - Саби 4 ]

12.09.2018 [ Решение за включване - Саби 4 ]

 

„Доставка на хранителни продукти”, с реф. № КС 01-2018-01

13.09.2018 [ Решение за откриване ]

13.09.2018 [ Покани за представяне на оферти ]

13.09.2018 [ Документация ]

13.09.2018 [ Образци на документи ]

22.10.2018 [ Протокол 1 ]

23.10.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения и договаряне ]

31.10.2018 [ Протокол 2 ]

31.10.2018 [ Протоколи договаряне ]

31.10.2018 [ Протокол 3 ]

31.10.2018 [ Окончателен доклад ]

31.10.2018 [ Решение изпълнител ]

14.12.2018 [ Обявление за възложена поръчка по ОП-5 ]

14.12.2018 [ Договор по ОП-5 ]

07.01.2019 [ Обявление за възложена поръчка ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-1 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-2 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-3 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-4 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-6 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-7 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-8 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-9 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-10 ]

07.01.2019 [ Договор по ОП-11 ]

02.08.2017 [ Решение ]

02.08.2017 [ Обявление ]

02.08.2017 [ Документация ]

02.08.2017 [ Образци на документи ]

12.10.2017 [ Протокол 1 - Булконтраст ]

04.12.2017 [ Протокол 2 - Булконтракт ]

04.12.2017 [ Решение за включване - Булконтракт ]

 

„Доставка на натурална минерална вода”, реф. № КС 13-2017-01

04.05.2018 [ Решение за откриване ]

04.05.2018 [ Покана за първоначална оферта ]

04.05.2018 [ Документация ]

04.05.2018 [ Образци на документи ]

15.05.2018 [ Съобщение за отваряне на цени ]

22.05.2018 [ Протокол 1 ]

22.05.2018 [ Протокол 2 ]

22.05.2018 [ Протокол 3 ]

22.05.2018 [ Протокол договаряне ]

22.05.2018 [ Доклад ]

22.05.2018 [ Решение ]

11.07.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

11.07.2018 [ Договор ]

 

„Доставка на натурална минерална вода”, реф. № КС 13-2017-02

26.11.2019 [ Решение за откриване ]

26.11.2019 [ Покана за първоначална оферта ]

26.11.2019 [ Документация ]

26.11.2019 [ Образци на документи ]

12.12.2019 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

10.01.2020 [ Протокол 1 ]

10.01.2020 [ Протокол 2 ]

10.01.2020 [ Протокол договаряне ]

10.01.2020 [ Протокол 3 ]

10.01.2020 [ Окончателен доклад ]

10.01.2020 [ Решение изпълнител ]

20.11.2020 [ Обявление за възложена поръчка ]

20.11.2020 [ Договор ]

28.06.2017 [ Решение ]

28.06.2017 [ Обявление ]

28.06.2017 [ Документация ]

28.06.2017 [ Образци на документи ]

17.10.2017 [ Протокол 1 - Металик ]

17.10.2017 [ Протокол 2 - СОЛ България ]

10.11.2017 [ Протокол 3 ]

10.11.2017 [ Решение за включване - Металик ]

06.02.2018 [ Протокол 4 - СОЛ България ]

06.02.2018 [ Решение - СОЛ България ]

 

„Доставка на технически газове и газови смеси”, реф. № КС-10-2017-01

06.06.2018 [ Решение ]

06.06.2018 [ Покана ]

06.06.2018 [ Документация ]

06.06.2018 [ Образци ]

08.06.2018 [ Разяснение 1 ]

20.06.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

26.07.2018 [/Протокол__1 ]

26.07.2018 [Протокол__2 ]

26.07.2018 [Протоколи_договаряне ]

26.07.2018 [Протокол__3 ]

26.07.2018 [Окончателен_доклад ]

26.07.2018 [Решение_изпълнител ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-1 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-2 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-3 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-4 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-5 ]

22.10.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

19.06.2017 [ Документация ]

19.06.2017 [ Образци на документи ]

19.06.2017 [ Обявление ]

19.06.2017 [ Решение за откриване ]

28.06.2017 [ Разяснение 1 ]

08.08.2017 [ Протокол 1 - Ко Ник ]

08.08.2017 [ Протокол 2 - Приста Ойл ]

08.08.2017 [ Решение за включване - Приста Ойл Холдинг ]

05.02.2018 [ Протокол 3 - Ко Ник ]

05.02.2018 [ Решение за отказ за включване - Ко Ник ]

Доставка на масла и греси за нуждите на „Брикел” ЕАД” –реф. № КС 09-2017-01

14.11.2018 [ Решение за откреване на процедура ]

14.11.2018 [ Покана за първоначална оферта ]

14.11.2018 [ Документация ]

14.11.2018 [ Техническа спецификация ]

14.11.2018 [ Образци на документи ]

27.11.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

13.12.2018 [ Протокол 1 ]

13.12.2018 [ Протокол 2 ]

13.12.2018 [ Протокол преговори ]

13.12.2018 [ Протокол 3 ]

13.12.2018 [ Окончателен доклад ]

13.12.2018 [ Решение Изпълнител ]

21.01.2019 [ Обявление за възложена поръчка ]

21.01.2019 [ Договор ]