• 1
  • 2
  • 3

Брикел ЕАД

“БРИКЕЛ” ЕАД съществува юридически от 30.06.2000 година, а през 2004 година след извършена приватизация БРИКЕЛ става 100% собственост на фирма “Калиста 2004” ЕООД гр. София.

Дружеството е създадено чрез вливане на “Брикетна фабрика” ЕАД в ТЕЦ ”Марица изток-1” ЕАД.

Бъдещето на комплекса е технически, технологически и икономически мотивирано. Първата източномаришка централа беше извадена от структурата на НЕК на първия етап от реформите в енергетиката. Експертна група водена от проф. Гарабет Мумджиян анализира състоянието на двете производства, на ел. енергия и на брикети, и даде положителна оценка за перспективите в общата им работа.

До момента от пускане на централата /септ. 1960 г./ до 31.05.2006 година са произведени 52 390 636 Гигакалории топлоенергия и 84 646 937 хил.квтч. електроенергия. Брикетното производство възлиза на 44 040 100 тона брикети.

Икономическата жизненост на новото дружество зависи най-вече от правилния енергиен и стопански мениджмънт.

Цени на продукти

loading...