Договаряне без предварителна покана за участие.

21.07.2016 [ Решениеза откриване ]

21.07.2016 [ Образци на документи ]

21.07.2016 [ Проект на договор ]

09.08.2016 [ Протокол 1 ]

09.08.2016 [ Протокол договаряне ]

09.08.2016 [ Доклад ]

09.08.2016 [ Решение ]

30.09.2016 [ Договор ]

09.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 92006 ]