25.10.2017 [ Решение за откриване ]

25.10.2017 [ Обявление за поръчка ]

25.10.2017 [ Документация ]

25.10.2017 [ Образци на документи ]

07.11.2017 [ Протокол 1 ]

07.11.2017 [ Протокол 2 ]

16.11.2017 [ Протокол 3 ]

16.11.2017 [ Протокол 4 ]

16.11.2017 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

11.12.2017 [Доклад_ПС_122002_2017 ]

11.12.2017 [Протокол 5 ]

13.12.2017 [Решение_за_изпълнител_ПС_122002_2017 ]

19.01.2018 [ Договор - за позиция 2 ]

19.01.2018 [ Договор - за позиция 4 ]

21.01.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]

29.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 122002-2 ]

29.11.2018 [ Обявление за приключване на договор 122002-4 ]