Процедури

Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на Брикел

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

10.09.2016 [ Договор ]

Извършване на автотранспортни услуги - специализиран превоз на работниците и служителите на Брикел ЕАД

15.04.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Протоколи и решение

19.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Покана

31.05.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Доклад и решение

10.06.2016 [ Свали докумeнтацията на твоя компютър ]

Договор

15.07.2016 [ Свали документацията на своя компютър ]