28.06.2017 [ Решение ]

28.06.2017 [ Обявление ]

28.06.2017 [ Документация ]

28.06.2017 [ Образци на документи ]

17.10.2017 [ Протокол 1 - Металик ]

17.10.2017 [ Протокол 2 - СОЛ България ]

10.11.2017 [ Протокол 3 ]

10.11.2017 [ Решение за включване - Металик ]

06.02.2018 [ Протокол 4 - СОЛ България ]

06.02.2018 [ Решение - СОЛ България ]

 

„Доставка на технически газове и газови смеси”, реф. № КС-10-2017-01

06.06.2018 [ Решение ]

06.06.2018 [ Покана ]

06.06.2018 [ Документация ]

06.06.2018 [ Образци ]

08.06.2018 [ Разяснение 1 ]

20.06.2018 [ Съобщение за отваряне на ценови предложения ]

26.07.2018 [/Протокол__1 ]

26.07.2018 [Протокол__2 ]

26.07.2018 [Протоколи_договаряне ]

26.07.2018 [Протокол__3 ]

26.07.2018 [Окончателен_доклад ]

26.07.2018 [Решение_изпълнител ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-1 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-2 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-3 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-4 ]

17.10.2018 [ Договор за ОП-5 ]

22.10.2018 [ Обявление за възложена поръчка ]