ОБЩИ ДАННИ ЗА “ТОПЛОФИКАЦИЯ” – БРИКЕЛ ЕАД

ГР. ГЪЛЪБОВО (към 21.12.2021 г.)

Топлофикацията към “Брикел” ЕАД е изградена през 1989 г. и влиза в експлоатация през 1990 г.

с 24 Абонатни станции и инсталирана мощност 30 МWh.

Към декември 2015 г. в експлоатация  са 2086 броя Абонатни станции, като:

  • за частни абонати  – 2007 бр.
  • за стопански предприятия и фирми – 58 бр.
  • за бюджетни предприятия – 21 бр.

Дължина на топлофикационното трасе е 19 400 метра.

 

Телефон за повреди – 0418 62060

 

Каса:

  • адрес – гр. Гълъбово, ул.”Република” 47
  • работно време – всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. (почивка от 12:00 до 12:45 ч.)
  • телефон – 0418 / 64123

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Брикел" ЕАД на потребители в град Гълъбово