„Брикел” ЕАД уведомява своите абонати, че поради извършване на авариен ремонт временно спира топлоподаването на следните адреси: блок №10, ,,Районен съд”, ,,Търговски център”.