30.12.2020


Прилагане на активен, гъвкав подход при работа с клиенти, които са изпаднали в затруднено финансово положение.

Всички клиенти на Брикел ЕАД плащат ползваната топлинна енергия по отчетена реална месечна консумация.

С цел да се избегнат недоразумения при получаване на месечните сметки, „Брикел” ЕАД уведомява своите клиенти, че през настоящия отоплителен сезон са отчетени по-ниски средно-дневни температури спрямо същия период на миналата година.

Предвид въведената извънредна ситуация въведена от МЗ и наложените противоепидемични мерки с увеличен престой по домовете – работи се от вкъщи, училища са онлайн, детстките градини не работят Ви предупреждававе, че е нормално да получите по-големи сметки съпоставени със същия период на миналата година.

         “Брикел” ЕАД  напомня на своите клиенти, неизплатили в срок сметката за топлоенергия се изпраща уведомление за размера на дължимите суми, съдържащо и покана тя да бъде заплатена в указан срок .

         Справка за дължими суми може да се направи на касата за плащане.

         При невъзможност да се плати в уречения срок поради затруднено финансово положение приканваме абонатът да подаде заявление за сключване на споразумение за разсрочено плащане.

         Ако не бъде сключено споразумение за разсрочено плащане или ако сключеното споразумение не се изпълнява, се пристъпва към прекратяване на договорните отношения, спиране на топлоподаването и събиране на сумите по съдебен ред.